Utvärdering

Jag lägger stor vikt vid att göra en korrekt avelsutvärdering och uppföljning av våra kullar. Utvärderingen sker genom

  • mentalbeskrivning (MH)
  • funktionsbeskrivning (FB-R)

Mentalbeskrivning Hund, MH, är ett internationellt standardiserat test för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund. Det består av tio standardiserade situationer för att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m., och är ett viktigt underlag i hundaveln. Det är ett generellt test som kan användas för alla hundraser registrerade hos SKK. En beskrivning av MH finns hos  Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben. SKK registrerar om en hund har genomgått MH (men ej de olika momentens poäng).

Funktionsbeskrivningar är specifika för resp. hundras och ska göras för hela kullar; resultatet ska kunna användas i avelsarbetet. Observera att det är föräldradjurens förmåga att nedärva vissa egenskaper som sammanställs. Beskrivningen är inte en merit för den enskilda individen och hunden kan inte bli godkänd eller underkänd.
Funktionsbeskrivning för retrievers finns beskriven hos SSRK, Svenska Spaniel och Retriever Klubben, och hos GRK, Golden Retrieverklubben. Resultat från FB-R registreras och är sökbara hos Svenska Kennelklubben SKK.

Nedan redovisas spindeldiagrammen från de senaste årens utvärderingar:

Kull efter Maja och Charles
• Funktionsbeskrivning

Kull efter Maja och Loke
• Funktionsbeskrivning

Kull efter Tuva och Loke
• Mentalbeskrivning
• Funktionsbeskrivning

Kull efter Tuva och Daffy
• Mentalbeskrivning
• Funktionsbeskrivning

Kull efter Kim och Tindra
• Mentalbeskrivning
• Funktionsbeskrivning

Kull efter Dina och Vinge
• Mentalbeskrivning
• Funktionsbeskrivning

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *